ДУШИТЕ

ЧЕСТИТА КОЛЕДА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

ДУШИТЕ
Като свеща, горяща в мрака,
пламтят душите от любов
и даже никой да не чака
изпращат своя светъл зов.

Но не за скърби, за блаженство
пулсира пламнала свещта
и сътворява съвършенство
сама сред мрака на нощта.

Тайфуни сменят ветровете,
земята крепости руши,
но пак свещта сияйно свети
и стопля нашите души.

Категория:

Comments

Благодаря, Wendy! Дано продължава да свети тази малка, но всесилна светлинка!

Angel Popov напѝса :

„Като свещта ,
горяща в мрака , пламтят
душѝте от любов

и даже нѝкой
да не чака , изпращат
своя светъл зов .

Но не за ск`ърби ,
за блаженство пулсѝра
пламнала свещта

и сътворява
съвършенство сама сред
мрака на нощта .

Тайфуни сменят
ветровете , земята
крепости рушѝ ,

но пак свещта
сияйно св`ети и стопля
нашите душѝ .“

Благодаря за оригиналната хайку-форма и поетична закачка, rhymefan! Личи, че ритъмът има нужда от усъвършенстване, за да станат съвършено хаку стиховете...

Pages