НАШИЯТ НАРОД /по rymefan/

Нашият народ
непреклонен и свещен
е отколе шен...

Категория:

Comments

По Angel Popov - „НАШИЯТ НАРОД “ :

Нашият народ
свещен е , непреклонен
и отколе шен...

Находчиво! Може и с ударение на непреклонен на последната сричка...

По Angel Popov - „Находчиво ! Може и с ударение на непреклонен на последната сричка...“ :

Нашият народ -
непреклон`ен , свещен е
и отколе шен...

Нашият свещен
народ - напреклон`ен е
и отколе шен !!!

В търсене на неизчерпаемото:
Нашият народ
непрекло'нен и све'щен
е отколе шен...

Pages