ЧОВЕШКА СЪЩНОСТ

Духът е горда птица,
душата - славей нежен,
а тялото гнездо е
сред Космоса безбрежен.

Духът е вик победен,
душата - зов любовен
и никога не свършва
дуетът им съдбовен.

Духът е звезден кораб,
душата - странник вечен,
а тялото е пристан
по пътя им далечен.

Духът е жарко слънце,
душата - грозде южно,
а тялото е чаша
за тържество задружно.

Духът е бистър ручей,
душата - земна жажда
и като китна пролет
човекът се възражда.

Категория:

Comments

Благодаря, Wendy! Човек е земно и небесно създание и неговата рождена люлка е Земята. Някои наблягат повече и дори само на земното, други - на небесното. Скромното послание /за да сме щастливи/е да помним и обичаме и двете...

дух
душа
и
тяло

един`ени
в
цяло

светове
събрало

и
ЛЮБОВ
въздало

..................................

същност
триедѝнна

на
ЧОВЕК - СВЕТЍНЯ

Б`ОГОМ
вдъхнов`ена

Б`ОГОМ
окрил`ена

Благодаря , господин Попов !
Същност
Човешка
ВСЕТЪРЖЕСТВУВА !!!

( без да е нужно
да се хайк`ува ) !

Благодаря за красноречивото тълкуване и допълване, rhymefan! Вярвам вечно всетържествува, защото е не само човешка, но и божествена...

Pages