ВЧЕРА, ДНЕС И УТРЕ

Римският господарски девиз бе "Разделяй и владей!", а днешният властнически е "Разкапвай и владей!". И двата имат за цел поробването на човека и човечеството. Дано утрешният е "Обичай и живей!"...

Категория: