ПРИСЪДА /по rhymefan/

Злото получи
доживотна присъда
от Страшния съд...

Категория:

Comments

Присъдата на Човешкия още се обжалва в поредната инстанция, но на Страшния вярвам не подлежи на обжалване, Wendy. Дай, Боже, както казваше милата ми вярваща баба...

Страшният съд би
помилвал и злото , щом
то се покае ...

Страшния съд би помилвал всеки разкаян, щом върне заграбеното...

Pages