( *** )

живот в неР`АЯ
и в не`ада на ЛЮБОВ
все пак се н`ада

Категория:

Comments

По-добре в Рая
или във Ада. Но не
живот в лутане!

Pages