АЛЯСКА /по rhymefan/

Нека не стане
земята прабългарска
чужда Аляска!

Категория: