ОКУПАЦИЯ

Окупация,
значи узурпация
на чужди права.

Категория:

Comments

На ЗНАНИЕТО
ХРАМЪТ стр`ада , д`авен от
лумпени`ада ...

Силни, но справедливи думи, rhymefan!
Знанието е
Спартакиада, а не
лумпениада...

опит за „танка“ - разновидност на „хайку“ :

знанието е
БОГОвдъхновение
и нетл`ение

„окупацията“ е
благооскверн`ение

Pages