ПРОЩАВАНЕ

Сред черната земна утроба
притихва след време човек,
шегува се даже пред гроба,
а после замлъква навек.

Човекът с несметно богатство
и бедният дрипав клошар
потъват в студеното царство
на вечния призрачен цар.

Защо сме напразно тогава
жестоки, бездушни и зли,
щом злато и земната слава
са само крайпътни мъгли?

Дори и в несгоди живяли,
но с обич и честни лица,
нетленния плам сме предали
на волните млади сърца.

Категория:

Comments

Ново начало ,
в едно Сътвореното
Всичко побрало !!!

Амин! Дай, Боже!

Pages