НАЧАЛОТО /по rhymefan/

В началото е
словото, а любовта
е навсякъде...

Категория: