ВЪЗРАЖДАНЕ

Любовта е сърдечност,
доброта и човечност,
зарад тях всеки път
се възражда духът.

Не за алчност и злоба,
или друга прокоба,
а над никой народ
да не тегне хомот!

Категория:

Comments

Благодаря, Wendy! Човешкият смисъл е също кратък и ясен, иначе няма да е смисъл. Проблемът е, че обикновено трябва доста време, за да го проумеем...

Вярно! Първо е проумяването и после изразяването. Сигурно затова много неща остават все още неизразени...

Pages