ОБИЧ И ЧОВЕЧНОСТ /по rhymefan/

Съществуване
без обич и човечност
е безсмислено...

Категория: