ВСЕКИ ЧОВЕК /по rhymefan/

Макар не светец
може всеки да бъде
за правда борец...

Категория: