МЕДЪТ

Медът толкова
е сладък, за да има
и за другите...

Категория: