ДИАГНОЗА /по rhymefan/

Изпепелява
като огнена лава
златната слава.
Алчност, омраза
като гнойна проказа
разяждат Аза...

Категория: