ПОЛУПРАЗНА, ИЛИ ПОЛУПЪЛНА Е ЧАШАТА?

Този сайт функционира от януари 2013 г. Преди няколко месеца забелязах, че авторите в сайта са над 500. Днес с голяма изненада открих, че са над 5500. Почти всички са с чужди имена, а българските автори, публикуващи в сайта, са 4-5. Оптимистичното в случая е, че сайтът е доста посещаван /съдейки по авторите и текстовете на различни езици/, а песимистичното - че твърде малко са българските, а още по-малко публикуващите български автори. Затова, откровено казано, съм затруднен да кажа дали чашата е полупразна, или полупълна. Но, както някой би казал: каквото е, такова е положението. Важното е да са живи и здрави всички автори и надникващите по различни причини в сайта!

Категория: