ВРЕМЕ Е! /по Wendy/

Трябват надежди,
трябват мечти, но трябват
и "чисти ръце"...

Категория: