КРИВОСЪДИЕ /по rhymefan/

Висшият съвет
на кривосъдещите
служби си мълчи...

Категория: