РАЗСЪМВАНЕ

ДАНО НАД БЪЛГАРИЯ И СВЕТА
ИМА ВИНАГИ КРАСИВИ УТРИНИ!

След ясна нощ над езерото
сребреят утринни звезди
и месец светъл колелото
догонва в тъмните води.

Там всяка капка е надежда
родена в бистра глъбина
и сплита бисерна одежда
на лека утринна вълна.

Потъват бавно в езерото
последни сребърни звезди
и месец блед без колелото
тъжи над светлите води.

Категория:

Comments

По „РАЗСЪМВАНЕ“ от Angel Popov :

НАД БЪЛГАРИЯ
И СВЕТ`А ВСЕ КРАСЍВИ
`УТРИНИ ДА С`А

След ясна нощ над
езер`ото сребр`еят
`утринни звездѝ

и месец светъл
колелото догонва
в тъмните водѝ .

Там всяка капка
е надежда , родена
в бѝстра глъбин`а ,

и сплѝта бѝсерна
одежда на лека
`утринна вълн`а .

Потъват бавно
в езер`ото последни
сребърни звездѝ

и месец блед без
колелото тъжѝ над
светлите водѝ .

Благодаря за хайку-варианта и за вниманието, rhymefan! Надявам се така на любителите на хайку-стиховете да им хареса това кратко стихотворение...

Pages