ПОДОБИЕ /по rhymefan/

Хайкуто често
няма ритъм и рима,
но смисъл има.

Най-трудният е
на Святата Троица
подобният стих...

Категория: