БЪЛГАРИТЕ /по rhymefan/

Нашият народ
е от най-настървено
поробваните,
защото е род
от най-продължително
правоверните...

Категория: