ОБИЧАЙ /по rhymefan/

Обичай врага,
обичай и ближния,
защото са в нас...

Категория: