ТРАКИЯ

Нещастна, бедна, наранена
е днес тракийската земя,
но пак пребъдва несломена
тъй както в стари времена.

В пръстта погребани навеки,
под древни срутени дворци,
възкръсват прадедите траки
чрез свойте майстори-творци.

Духът нетленен се възражда
отново в българския ген
и търси вечната му жажда
светът да види съвършен.

Категория:

Comments

По Angel Popov - „ТРАКИЯ“ :

Щастлѝва , богата и ненаранѝма
земята тракѝйска е днес , о , Небе !
И нека пребъдва все тъй несломѝма ,
каквато отколе ЗАВЕТНА нам бе !

Дворцѝте ни древни ги ревностно крѝе
пръстта , за да бъдат спасени
за нас и за бъдното , и да сме ние
от трака-творец вдъхновени !

И в гена ни р`оден отново възражда
се ... доблестен ДУХ достол`епночут`овен
на трак , за да търси , творѝ и подклажда
към свят съвърш`ен и от БОГ обет`ован !!!

Амин! Чул те Господ, rhymefan!

Благодаря, Wendy! За този някогашен стих ме подсети твоето горчиво, красиво и родолюбиво "Съвремие"...

Pages