СЛЕДИ /по rhymefan/

Следи оставят
чувствата и мислите,
които сгряват...

Категория: