ЛЮБОВЕН МИГ - тристишия

Приклекнал до теб
целувам ръцете ти
кадифено нежни.
*
Устни непокорни
сърцето ми целуват
с любовна тръпка.
*
Детска невинност
се роди в твоето сърце
и ме покори.
*
Не издържах
на горещата любов.
Разцелувах те!

.....
Николай Пеняшки - Плашков

Категория:

Comments

на такава любов не може да не се отвърне

По peniashkiplashkoff -

„Детска невинност
се роди в твоето сърце
и ме покори.“ :

1.
детска невѝнност
родѝ се в сърцето ти
и покорѝ ме

2.
невѝнност детска
се родѝ в сърцето ти
и покорѝ ме

Pages