ПРЕХОД ИЛИ ПРИХОД?

Грабеше с другари
де каквото свари
без да се опари.
Тъй ни изпревари
без да се товари...

Категория:

Comments

надграбването
бе подсигурено и
озаконено

"Грабете го, неразбрани, кой ви бърка?" От тогава май продължава...
Благородно е всяко същество, преди благото да стане само родно...

По Angel Popov - „ПРЕХОД ИЛИ ПРИХОД ?“ :

във временà на прèход
царѝ успèхът

когàто рòби кѝхат
и нòсят прѝход

Благодаря за находчивите допълнения, Николай и rhymefan! Явно темата е близка на всички и има какво да кажем след преживяното и продължаващото непреходно на прехода...

Pages