СЪПРИЧАСТНОСТ

Безразличното
принизява личното
до себичното.

Съпричастното
възвисява частното
до прекрасното...

Категория:

Comments

Съпричастното е прекрасно
и прекрасното - съпричастно...
Благодаря за другата гл. т., Николай!

Съпричастното
е Благородното и
дорѝ - нè да му

ѝде до Съпричастност ,
а до безразлѝчие ...

Pages