ЧОВЕКЪТ

Орфей животни, даже ада
с вълшебна арфа възхитил,
но пак накрая за награда
човек бездушен го убил.

На Омир древните герои
за битки славни ни зоват,
но пак съвременните Трои
данайски дарове рушат.

След Буда всеки е наясно,
че трябва будна доброта,
но пак е толкова опасно
да бъдеш буден на света.

Спартак поведе легиони
бунтовни роби срещу Рим,
но пак неправди и канони
послушно хората търпим.

Христос донесе на човека
надежда, вяра и любов,
но пак безбожната пътека
да следва всеки е готов.

Разбрал тъгите на народа
Коран създаде Мохамед,
но пак човешката природа
не спазва праведния ред.

Докато цял светът робува
на разни златни божества
човекът вечно ще враждува
със свойте ближни същества.

Категория: