/по ТЕОФРАСТ/

Самовлюбеност:
който себе си хвали,
за друг не жали...

Категория: