200 ГОДИНИ ВЕЧНОСТ, НАРЕЧНА ЛЕРМОНТОВ!

САМОТЕН ПАРУС
Самотен парус се белее
в мъгливо-синьото море.
За бряг далечен ли копнее,
или на роден да поспре?

Вълни играят, вятър свири
и мачта вие се, скрипти.
Уви, той щастие не дири
и не към щастие лети.

Под нея - блеснали лазури,
над него лъч от слънчев зной,
а той, бунтовен, търси бури,
като че търси в тях покой!

Категория:

Comments

Гениалният Лермонтов! Великолепен, т. е. велик и прекрасен, затова труден, дори невъзможен за превод...

Уважаеми господин Попов ,
Благодаря за озаряващия слънчев превод !

Оригиналът
блестѝ , а подгласник висш
е преводът му !!!

Благодаря, rhymefan! Получи се интересен експеримент - по-голяма вярност към оригинала и малко по-свободен превод. Оригиналът дава възможност за различен превод, но пак си остава ненадминат по красота. Но, откровено казано, освен от гениалния стих на Лермонтов в двата случая /твоя превод и на моя милост/ съм възхитен и впечатлен и от красотата и богатството на нашия български език...

Pages