ПЛАТНОХОДКА , Михаил Юриевич Лермонтов , превод

Самòтна платнохòдка брòди -
белèе се в морè , в мъглѝ !
Каквò я в край далèчен вòди ?
Каквò от рòден я делѝ ?

Вълнѝ играят , вятър свѝри ,
токỳ платнò се наклонѝ …
Увѝ ! тя щàстие не дѝри
и нè от щàстие странѝ .

Над нèя слънчев лъч прелѝта ,
под нèя - пръски и прибòй …
А тя - метèжна , в бỳри скѝта
и дѝри в бỳрите покòй .

Категория:

Comments

Адмирации за прекрасния превод, rhymefan! Труден и дори невъзможен за буквален превод е гениалният Лермонтов...

И от мен поздравления, Rhymefan!

Оригиналът се подсмихва под мустак ,
защото е за превода мерило ,
а преводът - свенлив , немил , недраг ,
виновен е , ала му става мило ! :)!

Преводът ти е много добър, още веднъж поздравления! Запазил си и смисъла, и емоциите на автора!

Поздравления и от мен за изключителния превод!

Намерих още няколко варианта на превод на това стихотворение. Мисля, че твоят превод е най-съвършен, Rhymefan.

Уважаема Wendy ,
Уважаеми господин Popov ,
Уважаеми господин peniashkiplashkoff ,

Благодаря за съпричастността .

Стих да превеждаш -
изцежда , зарежда и в
„подстих“ въвежда ...

Pages