НОЩ И ДЕН

Нощта зависи
от сърдечно зрящите,
за да стане ден.
Денят зависи
от сърдечно слепите,
за да стане нощ...

Категория:

Comments

денят се боѝ
да не се помрачѝ от
всевѝждащ незрящ

Нощта зависи
от сърдечно зрящите,
за да стане ден.
Денят зависи
от сърдечно слепите,
за да стане нощ...

Любими нека
са и дни , и нощи , и
неповторими !!!

Нека любими
и нощи , и дни са , и
неповторими !!!

И дни , и нощи
нека са любими и
неповторими !!!

Амин! Дано се сбъдне прекрасното пожелание, rhymefan!

Pages