ПРЕКРАСНОТО

Прекрасното е
одухотвореното
красиво нещо...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„Прекрасното е
одухотвореното
красиво нещо...“ :

прекрасните и
прелестни неща са
одухотворени

Благодаря за същественото продължение, rhymefan! Аз опитах да разсъждавам само върху красивото и прекрасното...

Pages