Съдба

Отново приземяване. Отгоре.
От по-високо повече боли.
Така говорят всички мъдри хора
и мъдро се подсмихват отстрани.

Дори животните веднъж се спъват
във остър камък. В непрогледен мрак.
А ние помним грешките си първи,
но ги повтаряме - и пак, и пак...

Животните с капаните се борят.
Човекът да се хване е готов.
Защото има незавидна орис -
от Господ е наказан със любов.

Категория:

Comments

По Wendy -

„ ... Защото има незавидна орис -
от Господ е наказан със любов. “ :

Човèкът ѝма прèзавѝдна òрис ! -
По ВÒЛЯ БÒЖИЯ творѝ ЛЮБÒВ !!!

когато е недподелена,
любовта е наказание.

когато е несподелена,
любовта е наказание.

Pages