СМЕХЪТ /по rhymefan/

Човек безгрешен,
не даващ повод смешен,
съвсем е сгрешен...

Категория: