РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ!

"РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ!" ИЛИ
"СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА!"
ПРЕД СВЕТА ИМА ДВА ПЪТЯ!
Винаги следва
след всяко деление
подчинение.

Чуждо и нашо
е робовладение
при деление.

Общото дело
при всяко владение
е спасение...

Категория:

Comments

Владеят ни и
ни делят , и сякаш е
безчетни пъти ...

Чуждо и нашо
е робовладение
при деление...

Благодаря за подсещането, rhymefan!

Pages