РАВНОДЕНСТВИЯ

През есенното равноденствие
денят отстъпва кротко на нощта
и лятото прелива в есента.
А в пролетното равноденствие
нощта отстъпва трудно на деня,
тъй както зимата на пролетта...

Категория:

Comments

Пролет !
Лято !
Есен !
Зима !
Кръговрат !

И
Нима
Не
Е
НЕБЕСНОСТ
ТОЗИ
СВЯТ (?)!!!

Чудесно продължение, rhymefan!
Кръговратна е
божествената сцена
на планетата...

Красива сезонна картина, Николай! Звучи оптимистично...

Pages