ЧОВЕЧНОСТ

Любов човешка,
дори в бедняшка дрешка,
ти нямаш грешка...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„ ЧОВЕЧНОСТ

Любов човешка,
дори в бедняшка дрешка,
ти нямаш грешка... “ :

Любòв човèшка ,
н`ямаш грèшка тѝ - дорѝ
в бедн`яшка дрèшка !!!

Pages