ПОЕТИЧНОСТ /по rhymefan/

Поетична е
даже ан'атемата
щом е човечна...

Категория: