МАРА БЕЛЧЕВА

/ГОЛЯМАТА, ПОЧТИ ЗАБРАВЕНА
БЪЛГАРСКА ПОЕТЕСА/

Аз чувам как листата капят:
есенни тъжни дни...
На път е някой към небето -
черковний звон звъни.

И като стон за помощ, глъхне
отнасян в далнини...
Есенни дни, листата капят,
черковний звон звъни.

Категория:

Comments

не се забравят
никоя поетеса
и никой поет

Незабравими
са и поетесите ,
и поетите !!!

ала тяхното
творчество е още по -
незабравимо

По-голяма и по-прекрасна от други, считани за големи и прекрасни! Не може да бъде забравена...

опит за „танка“ -

по Angel Popov -

„По-голяма и по-прекрасна от други, считани за големи и прекрасни! Не може да бъде забравена...“ -

на тема Мара Белчева :

По - голяма и
по - прекрасна от други ,
за големи и

прекрасни считани ! Не
може да се забрави !!!

Pages