БОТЕВ /по rhymefan/

Поетът смъртен
за своя стих безсмъртен
плаща със живот...

Категория:

Comments

ЧОВЕКЪТ
Човекът смъртен
за своя път безсмъртен
плаща със живот...

Pages