СЪТВОРЕНИЕ

Създаде Бог за седмица света,
за да разцъфва в него пролетта
и да пребъдва вечно любовта.

Създаде първо дневна светлина
и кръговратна нощна тъмнина,
но без да става между тях война.

Създаде после суша и вода
и разни твари, дружни и в беда,
когато бранят свойта свобода.

Накрая Господ, за да не е сам,
сред този свят прекрасен и голям,
създаде Той по образ свой Адам.

Дари му Господ Ева за жена,
за да множат за вечни времена
по Божи образ бъдни племена.

Категория:

Comments

СЪТВОРЕНИЕ ,
РОДЕНО ОТ СЪРЦЕТО ,
Е ПРОЗРЕНИЕ !!!

Уважаеми господин Попов !
Благодаря за този подготвен от Вас
ПРАЗНИК НА ДУМИТЕ !!!

Благодаря за сърдечното хайку, rhymefan! По образ и подобие Божие създаден е човек. Адам и Ева продължиха Божието дело, както и ние след тях. Това е велика чест и отговорност...

Pages