РОБСТВО /по rhymefan/

По случай 10 - ти ноември
и 25 години дИмокрация...

Всяко робство е
лошо, но най-лошо е
безнадеждното...

Категория: