ЕДНА ИСТИНСКА ИСТОРИЯ

/за всички, които ще кажат, че не се отнася за тях/
Богат турски бизнесмен оставил две писма на сина си със заръка да отвори първото преди, а второто след неговото погребение. Разболял се след време бащата и починал. Отворил синът първото писмо, в което пишело да погребе баща си с чорапи. Тъй като според турските обичаи починалите се погребват без никакво облекло, помолил синът ходжата за изключение от обичая, но ходжата отказал, защото такава била повелята на Аллах. Натъжил се синът, че не може да изпълни последното бащино желание и го погребал според обичая. Когато се върнал след погребението в къщи отворил второто писмо, в което пишело: "Помни: не можем да вземем нищо със себе си!"...

Категория: