ВЛАСТТА /по rhymefan/

Властта, която
крадците пази,
навънка лази,
а вътре гази...

Категория: