БАЛКАНСКИЯТ ЛЕВ /по Г. Бербенков/

Останал без лев
и златна валута
балканският лев
бездомен се лута...

Категория: