"ГЕРОЯТ НА НАШЕТО ВРЕМЕ"

За власт и за слава
страната продава,
трибун всенароден,
палячо безроден...

Категория:

Comments

осатанѝ се
„герòят на нàшето
врèме“ ... Ò , ХРЍСТЕ !...

...............................................................

ò , сатанѝст е
„герòят на нàшето
врèме“ ... Ò , ХРЍСТЕ !...

Pages