РАЗЛИЧНИТЕ

Лични сред безлични
и безлични сред лични -
все не са обични...

Категория: