ПРИМЕРЪТ

Не струва пукнат грош,
но стана зъл и лош
и тъне днес в разкош...

Категория: