ГОСПОД /по rhymefan/

Вредом по света
от Ева и Адам е
Господ Любовта!

Категория: